Txikito borrokan, gu ere bai!


Txikito Gose ta komunikazio greba mugagabean! Txikito borrokan, gu ere bai! Soumis à la sam, 24/10/2020 - 11:42