Txikito borrokan, gu ere bai!


Txikito Gose ta komunikazio greba mugagabean! Txikito borrokan, gu ere bai! La, 2020/10/24 - 11:42 argitaratua